Berlusca contumace

161

ER QUARTINO DE GARBARINO

Berlusca nun se vò fà visità,

però l’udienza va avanti lo stesso.

Er giudice nun vò passà pe fesso,

ma lui s’offenne e nun ce vòle stà.