Prima l’ingresi

227

ER QUARTINO DE GARBARINO

Come romano e omo de gran fede

so’ contento ch’er primo a fà er vaccino

sia er popolo ingrese, a me vicino.

A me piace vedé quer che succede!