Er brindisi

640

ER QUARTINO DE GARBARINO

– Venghino ner ventuno pe brindà;

gnente più mascherina né distanza:

l’immunità de gregge basta e avanza.

– È ora che te sveji: stai a sognà!