I muri

89

ER QUARTINO DE GARBARINO

L’Europa ce stupisce: è ’na cratura

ch’a parole vò cresce in communione,

ma quanno poi deve passà a l’azzione

‘gni nazzione se chiude tra du’ mura.